POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA és el responsable de l’tractament de les seues dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), per la qual que se li facilita la següent informació de l’tractament:

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Titular: FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Domicili social: Av. Corts Valencianes, 41 baix, 46015- València.
 • CIF: G46893467
 • Correu electrònic: visitvalencia@visitvalencia.com

IDENTIFICACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

 • El RESPONSABLE, a fi de garantir la seguretat de les seues dades, ha designat un delegat de Protecció de Dades (DPD).
 • Correu electrònic: lopd@visitvalencia.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES

 • FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA tractarà les seues dades de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

1. Respondre a les qüestions que l’interessat faça arribar al Responsable.

 • Termini de conservació: Les dades seran tractades fins a resoldre la qüestió plantejada per l’interessat. Després d’això, seran conservades durant cinc (5) anys per a la possible formulació, exercici o la defensa de reclamacions.

 • Base jurídica: consentiment de la persona interessada.

2. Gestionar la subscripció de l’interessat a les nostres newsletters i/o blocs

 • Termini màxim de conservació: Conservarem les dades mentre l’interessat no sol·licite la baixa.

 • Base jurídica: consentiment de la persona interessada.

3. Tramitar encàrrecs de peticions de productes o serveis realitzats per l’usuari.

 • Termini de conservació: Les dades seran tractades mentre dure la relació contractual. Després d’això, seran conservades durant el termini legal vigent en matèria fiscal i contractual.

 • Base jurídica: execució d’un contracte.

4. Trametre comunicacions electròniques sobre notícies i actualitzacions de productes i / o serveis del Responsable.

 • Termini de conservació: Les dades seran tractades mentre no s’opose al tractament o retire el consentiment.

 • Base jurídica: interès legítim de l’Interessat.

 • L’informem que pot retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament realitzat amb anterioritat pel Responsable.

5. Sol·licitud d’Admissió com a membre del “València Convention Bureau”.

 • Termini de conservació: Conservarem les dades mentre l’interessat no revoque els consentiments atorgats.

 • Base jurídica: Consentiment de l’interessat.

6. Gestionar la subscripció de l’interessat al nostre accés privat del web.

 • Termini de conservació: Conservarem les dades mentre l’interessat no revoque els consentiments otorgats.

 • Base jurídica: Consentiment de l’interessat.

7. Tractament de dades en relació amb la remissió de CV

 • En el cas que ens remeta el seu CV per via electrònica tractarem les seues dades per tal de valorar i gestionar la seua sol·licitud d’ocupació i, si escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, per tal de oferir llocs que s’ajusten al seu perfil. Llevat que s’indique el contrari, l’aportació de les dades requerides és necessària, pel que la seua no aportació impedirà la continuïtat de l’procés de selecció.

 • 7.1 Termini màxim de conservació: un any des de la recepció de la mateixa.
 • 7.2 Base jurídica: consentiment de la persona interessada.

8. Tractament d’imatges de videovigilància a les instal·lacions de FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA

 • 8.1 Termini màxim de conservació: 30 dies.
 • 8.2 Base jurídica: interès legítim.

DESTINATARIS DE LES SEUES DADES

 • Per norma general, Fundació Visit València no comunicarà les dades a tercers, excepte obligació legal.
 • FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA l’informa que en el cas de que vosté adquireix un producte a la botiga en línia de FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA, les seues dades podran ser cedides a l’operador o empresa que presti el servei sempre que sigui necessari per a la correcta la prestació de servei.

 • Targeta València On: “Fundació Visit València no comunicarà en cap cas dades de caràcter personal dels usuaris de la targeta amb els establiments adherits.”

Així mateix, en ocasions, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual existent, les seues dades poden ser comunicades a tercers:

 • Administracions públiques amb competència en els nostres sectors d’activitat per tramitar el servei contractat o quan així ho establisca la normativa vigent.
  • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.
  • Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
  • Altres professionals de l’àmbit jurídic, màrqueting, publicitari, quan la comunicació siga necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

SEUS DRETS

 • L’informem que en qualsevol momento pot exercir els següents drets en qualsevol moment i de manera gratuïta en relació a les seues dades:

 1. Dret d’accés
  1. Dret de rectificació o supressió
  1. Dret a la limitació del tractament
  1. Dret a la portabilitat
  1. Dret d’oposició
  1. Dret a revocar el seu consentiment
 • L’exercici d’aquests drets pot realitzar enviant un correu electrònic a lopd@visitvalencia.com indicant clarament quin dret voleu exercir.

 • També poden dirigir-se a través del correu postal al domicili social del Responsable que figura en el punt 1 de la present Política de Privacitat. Vosté podrà retirar el seu consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials periòdiques prement el link que trobareu a cadascuna de les comunicacions comercials rebudes amb la llegenda ( “Donar-me de baixa”).

Per obtenir més informació sobre els seus drets pot contactar amb el Delegat de Protecció de dades.

 • Addicionalment, l’informem sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment, en el cas que no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels seus telèfons 901.100.099 i 912.663.517 o visitant-a la seua adreça C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

MESURES DE SEGURETAT

 • De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los.

Darrera actualització: octubre de 2020